Algemene voorwaarden

Alle behandelingen worden uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van erkende specialisten.

Er is een samenwerkingsverband met het Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede en Vivre in Wageningen.

 

De werkwijze van Padberg Cosmetiek bv voldoet volledig aan de voorwaarden van de Inspectie Gezondheidszorg, de Nederlandse Zorgautoriteit, en andere relevante organisaties in de Nederlandse gezondheidszorg.

 

Toestemming

  • De client geeft toestemming tot de voorgestelde behandeling na een voorafgaand intake-gesprek. Zo nodig kan deze toestemming op schrift gesteld worden.

  • Voorafgaand aan de behandeling worden foto’s gemaakt van het gezicht van de patiënt. Dit gebeurt ook na de uitgevoerde behandeling. Op die wijze wordt aangetoond dat met de behandeling het beoogde doel is gerealiseerd.

 

Tarieven en betaling

  • De behandelingen die uitgevoerd worden bij Padberg Cosmetiek vallen niet onder de basisverzekering en komen voor rekening van de cliënt. Het kan voorkomen dat een zogenaamde aanvullende verzekering een deel van de kosten van de behandeling dekt. De cliënt dient dit vooraf te checken en is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de declaratie bij de zorgverzekeraar.

  • Padberg Cosmetiek stelt jaarlijks haar tarieven voor de diverse behandelingen vast. Deze worden op de website getoond.

  • De cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijkheid voor de betaling van de geleverde zorg.

 

Behandelverloop

  • Wanneer een cliënt niet op een afspraak aanwezig kan zijn, dient deze uiterlijk 24 uur te voren afgezegd te worden. Daarbij kan dan een andere afspraak worden gemaakt. Indien een afspraak niet of niet tijdig wordt afgezegd wordt een ‘No show tarief’ van € 50,- in rekening gebracht. Op die wijze wordt er naar gestreefd de tijd van specialisten en medewerkers zo efficiënt mogelijk te benutten en de kosten zo laag mogelijk te houden.

  • Eventuele klachten over een uitgevoerde behandeling dienen zo snel mogelijk bij Padberg Cosmetiek bv gemeld te worden. Dit kan tijdens een afspraak met de behandelend specialist gebeuren of door het indienen van een schriftelijke ( kan ook per e-mail) klacht. Alle opmerkingen en klachten worden in het dossier vastgelegd en voor zover van toepassing wordt de cliënt uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek met de specialist. Wanneer de patiënt en de specialist er onderling niet uitkomen kan een klachtencommissie worden ingeschakeld.

  • Padberg Cosmetiek bv is aangesloten bij de klachtencommissie van ziekenhuis Gelderse Vallei / Vivre.